Élőhal szállításon értük a Balaton legeredményesebb horgászát

2014. Május 26. 13:20:00
A fogási naplóink feldolgozása során már jeleztük, hogy 2013-ban a legtöbb halat fogó horgász összesen 707 kg-ot zsákmányolt. A dolog különösen úgy érdekes, hogy a tavaly feldolgozott, 2012-es fogási naplók alapján is ő fogta a legtöbb halat a Balatonon, akkor 671 kg-ot. Ugyanezen horgászt az elmúlt napokban halőreink 4 db ponty élve szállításának kísérletén érték tetten.

A Balatoni Horgászrend 20. pontja értelmében „A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása TILOS!

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. § (16) bekezdése értelmében: „A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.”

A horgász a helyszínen először arra hivatkozott, hogy nem ismerte ezen szabályozásokat és beismerte tettét, majd miután a halászati őreink a területi- és állami jegyét is bevonták, hirtelen megváltozott az álláspontja, és azt állította, hogy nem volt sikeres a halak leölésére tett kísérlete. Az új halgazdálkodási törvény rendelkezései esetleg még valóban újonnan hathattak a horgász fülének, de a Balatoni Horgászrend idézett pontja 2012. január 1. óta van érvényben, amit emiatt nehezen lehetne újdonságként értelmezni. A halászati őreink által bizonyítékul készített fénykép- és videófelvételek alapján pedig egyértelműen látszik, hogy még élő halakat próbált magával vinni a horgász, valamint fejükön nem volt nyoma az állítólagos leütési kísérleteknek.

Az ügyet Társaságunk továbbítja az illetékes Halgazdálkodási Hatóság felé.